เอกสารในคู่มือ ศูนย์พึ่งได้

สถานบริการยุติการตั้งครรภ์

ในเครือข่าย RSA หาได้ที่ไหน? (คลิก)

สแกน QRCODEDescriptionขนาดโหลดแล้วดาวน์โหลด
rsathai_doc_005 4.5 กฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้งฉบับใหม่ พ.ศ. 2564173.38 KB165 ดาวน์โหลดเปิดดู
rsathai_doc_004 4.4 คำแนะนำในการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ที่บ้าน154.43 KB153 ดาวน์โหลดเปิดดู
rsathai_doc_006 4.6 ข้อบังคับแพทยสภา หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์77.64 KB206 ดาวน์โหลดเปิดดู
rsathai_doc_003 4.3 การปฏิบัติตัวหลังได้รับการดูดโพรงมดลูกด้วยสุญญากาศ66.12 KB164 ดาวน์โหลดเปิดดู
rsathai_doc_002 4.2 ใบยินยอมเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์74.56 KB283 ดาวน์โหลดเปิดดู
Brochure-RSATHAI แผ่นพับแนะนำเครือข่าย RSA24.83 MB177 ดาวน์โหลดเปิดดู
rsathai_doc_001 4.1 ข้อมูลการปรึกษาแนะนำก่อนการยุติการตั้งครรภ์91.78 KB361 ดาวน์โหลดเปิดดู
e claim_AbortionAB001-3 4.7 การบันทึกข้อมูลบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในโปรแกรม e-Claim1.33 MB132 ดาวน์โหลดเปิดดู
sop-for-comprehensive-abortion-care คู่มือ : มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม (Standard of Practice for Comprehensive Safe Abortion Care) ฉบับปรับปรุง15.82 MB214 ดาวน์โหลดเปิดดู
form_abortion แบบบันทึกยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์126.53 KB67 ดาวน์โหลดเปิดดู