เอกสารอ้างอิง สำหรับการให้บริการยุติการตั้งครรภ์

สถานบริการยุติการตั้งครรภ์

ในเครือข่าย RSA หาได้ที่ไหน? (คลิก)

1. บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวมในประเทศไทย โดยความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สแกน QRCODEDescriptionขนาดโหลดแล้วดาวน์โหลด
Abortion_Care-2page รายงานการศึกษาวิจัย บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม ในประเทศไทย (ฉบับภาษาไทย)346.46 KB954 ดาวน์โหลดเปิดดู

2. เอกสารประกอบการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย

สแกน QRCODEDescriptionขนาดโหลดแล้วดาวน์โหลด
form_abortion 1. แบบบันทึกเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์148.72 KB481 ดาวน์โหลดเปิดดู
rsathai_doc_002 2. แบบยินยอมรับยุติการตั้งครรภ์ 74.56 KB389 ดาวน์โหลดเปิดดู
rsathai_doc_001 3. ข้อมูลการปรึกษาแนะนำนก่อนการยุติการตั้งครรภ์91.78 KB363 ดาวน์โหลดเปิดดู
rsathai_doc_004 4. คำแนะนำการใช้ยาและการดูแลตนเอง154.43 KB514 ดาวน์โหลดเปิดดู
rsathai_doc_003 5. คำแนะนำหลังการยุติการตั้งครรภ์โดยวิธีกระบอกดูดสุญญากาศ66.12 KB356 ดาวน์โหลดเปิดดู
abortion-manual-check 6. คู่มือการตรวจสอบยุติการตั้งครรภ์138.41 KB293 ดาวน์โหลดเปิดดู

3. หน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์และบริการ RSA Online

สแกน QRCODEDescriptionขนาดโหลดแล้วดาวน์โหลด
workflow-rsa-prompt เอกสารแนะนำการปรึกษาทางเลือกออนไลน์ (RSA Online) และการแจ้งเตือนการใช้ยา (RSA Prompt)2.38 MB498 ดาวน์โหลดเปิดดู

4. การส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ในช่วงโควิด โดยระบบโทรเวชกรรมและความร่วมมือระหว่างสถานพยาบาล

สแกน QRCODEDescriptionขนาดโหลดแล้วดาวน์โหลด
abortion-gl 1. แนวทางการส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ในช่วงวิกฤตโควิด 190.96 MB520 ดาวน์โหลดเปิดดู
tele-covid19 2. รายงานการถอดบทเรียนการส่งต่อในช่วงวิกฤตโควิด 19856.72 KB174 ดาวน์โหลดเปิดดู

5. อื่นๆ

สแกน QRCODEDescriptionขนาดโหลดแล้วดาวน์โหลด
sticker1663 สติกเกอร์ 16632.57 MB114 ดาวน์โหลดเปิดดู
Brochure-RSATHAI เอกสารแนะนำเครือข่าย RSA24.83 MB129 ดาวน์โหลดเปิดดู