ทางเลือกกับความเหลื่อมล้ำของบริการทำแท้งหลังการแก้กฎหมาย

หนังสือ “ทางเลือกกับความเหลื่อมล้ำของบริการทำแท้งหลังแก้กฎหมาย” เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการติดตามผลระบบบริการยุติการตั้งครรภ์และพัฒนานวัตกรรมบริการนวัตวิถี (New Normal) ในบริบทกฎหมายยุติการตั้งครรภ์ฉบับใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการติดตามผลที่เกิดขึ้นหลังการแก้ไข กฎหมายอาญาว่าด้วยการยุติการตั้งครรภ์ในกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับนโยบาย ผู้ให้บริการสุขภาพและสังคม และผู้รับบริการยุติการตั้งครรภ์ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและระบบบริการสาธารณสุข นอกจากนี้การทำงานยังมีความท้าทายเนื่องด้วยโครงการดำเนินงานอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 แต่ถือเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและขยายการส่งต่อบริการที่ปลอดภัยแบบ New Normal โดยใช้แนวทางดูแลและการติดตามออนไลน์ที่ถือเป็นเครื่องมือที่จะใช้ต่อยอดการทำงานประเด็นการยุติการตั้งครรภ์ต่อไปในอนาคต

ที่มา : https://ipsr.mahidol.ac.th/

เขียนโดย admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *